Xe dap the thao VOTARIST 1.0

Xe dap the thao Cronus VOTARIST 1.0

xe dap the thao


Thống số xe đạp:

Khung xe dap ALLOY+CARBON 26X15″/17″/19″

hệ thống giảm xóc the thao FOX 32ALPS-SERIES 100

Hệ thống truyền động và phanh:

SHIMANO XT
SHIMANO XT M785
SHIMANO XT (xe dap the thao 30 tốc độ)
SHIMANO WH-M776

Màu sắc COLOUR:BLACK+LIGHT BLUE

XE DAP THE THAO, XE DAP DIA HINHXE ĐẠP THỂ THAO

Latest update: 16 Th2 2015

Trả lời