Xe dap the thao SPEED 7.0

Xe dap the thao SPEED 7.0

xe dap the thao


Thống số xe đạp:

SPEED 7.0

Khung xe dap 7005 ALLOY+CARBON 700C X47/50/53/56CM
CARBON
Hệ truyền động SHIMANO 105
SHIMANO 105
SHIMANO 105 xe dap the thao 20 tốc độ 2*10
SHIMANO WH-RS10
màu sắc the thao COLOUR:BLACK+WHITE+GREEN

XE DAP THE THAO, XE DAP DIA HINHXE ĐẠP THỂ THAO

Latest update: 22 Th2 2015

Trả lời