Xe dap the thao JAZZ XX

Xe dap the thao Cronus JAZZ XX

xe dap the thao


Thống số xe đạp:
Khung xe dap CARBON 26*17″/19″

Hệ truyền động và phanh:
SRAM SID XX WC
SRAM XX
SRAM XX
SRAM XX (20SP xe dap the thao 20 tốc độ)
EASTON EA90 XC
Trọng lượng 9.85KG
màu sắc: BLACK+WHITE+RED

XE DAP THE THAO, XE DAP DIA HINHXE ĐẠP THỂ THAO

Latest update: 5 Th2 2015

Trả lời