Xe dap the thao Giant ATX830

Xe dap the thao Giant ATX830 xe dap the thao 2h

Thông số kỹ thuật

Khung nhôm hợp kim size S

Bộ thụt SR suntour XCM có khóa thụt và điều chỉnh thụt

Bộ đề shimano 27 tốc độ Altus

Hệ thống phanh đĩa xe dap the thao trước và sau

Ghi đông, Potang, vành, cọc yên nhôm hợp kim

bộ đùi đĩa nhôm hợp kim

vành size 27.5

lốp 27.5*1.95

Xem video chi tiết xe dap the thao giant ATX830

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

Bộ thụt SR suntour XCM xe dap the thao êm ái chắc chắn

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

Tay đề xe dap the thao atx830 trước sau shimano

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

cần đề sau altus của shimano xe dap the thao

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

bộ líp 9 tầng shimano HG

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

hệ thống phanh đĩa trước sau xe dap the thao

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thao giant atx830 xe đạp thể thao xe dap dia hinh xe dap trinx xe dap asama

xe dap the thaoxe dap dia hinhxe đạp thể thaoxe dap trinxxe dap asama

Latest update: 6 Th7 2014

Trả lời