Xe dap the thao Gap GALAXY K1

Xe dap the thao GALAXY K1, Xe dap gap GALAXY K1

XE DAP THE THAO GALAXY K1

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY K1, Xe dap gap GALAXY K1
+ SIZE (CỠ) :   16″11″
+ FRAME (KHUNG XE) :  16″X11″STEEL FOLDING FRAME
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   N/A
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY K1, Xe dap gap GALAXY K1
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : SINGLE đơn
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :    52T STEEL CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   NECO N882 5PCS
+ FREEWHEEL (LÍP) :   N/a
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   n/a
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   n/a
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   n/a
+ BRAKE (PHANH, THẮNG) : ALLOY V-BRAKE
WHEELS (BÁNH XE)  xe dap the thao GALAXY K1, Xe dap gap GALAXY K1
+ TIRE (LỐP, VỎ) :   16″X1.5″ BLACK
+ HUB (TRỤC BÁNH XE) :   STEEL
xe dap the thaoxe dap dia hinhxe đạp thể thaoxe dap

Latest update: 3 Th9 2014

Trả lời