Xe dap the thao dia hinh TRINX M026

Xe dap the thao TrinX M026, Xe dap TrinX M026

XE DAP THE THAO TRINX M026

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M026
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/ORANGEWHITE,BLACK/REDWHITE,BLACK/GREENWHITE,WHITE/BLUEBLACK,WHITE/REDBLACK,WHITE/REDBLUE,BLACK/GOLDWHITE,GOLD/WHITEBLACK
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M026
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M026
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  28*38*48*170L
+ CHAIN (XÍCH) :   KMC 21S
+ FREEWHEEL (LÍP) :   14-28T CP
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :  TS50 SHIFTER LEVER
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SUNRACE FQ-QD-35A
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :  SHIMANO RD-TZ40
+ BRAKE (PHANH, THẮNG) :   MACHANICAL DISC BRAKE
WHEELS (BÁNH XE)  xe đạp thể thao Xe dap TrinX M026
+ TIRE (LỐP, VỎ) :   26″*1.95
+ HUB (TRỤC BÁNH XE) :   IRON DISC BRAKE
+ RIM (VÀNH BÁNH XE) :   TRINX ALLOY DISC BRAKE
xe dap the thaoxe dap dia hinhxe đạp thể thaoxe đạp địa hình, xe dap

 

Latest update: 20 Th7 2014

Trả lời