xe dap the thao cronus JAZZ XT

Xe dap the thao Cronus JAZZ XX

xe dap the thao


Thống số xe đạp:

Khung xe dap CARBON 26X17″/19″

Giảm xóc FOX 32F-SERIES FIT RLC F100

Hệ truyền động và phanh

SHIMANO XT
SHIMANO XT M785
SHIMANO XT (30SP xe dap the thao 30 tốc độ)
SHIMANO WH-M785

trọng lượng 11.3KG

Màu sắc :BLUE+WHITE+RED

XE DAP THE THAO, XE DAP DIA HINHXE ĐẠP THỂ THAO

Latest update: 6 Th2 2015

Trả lời