Hiện
  • XE DAP THE THAO X5a CARBON
    XE DAP THE THAO X5a CARBON
    5 trên 5

    Xe dap the thao Trinx X5a CarBon – Bộ đề shimano 27 tốc độ, Phanh đĩa Dầu thủy lực, Thụt dầu thủy lực có khóa và điều chỉnh thụt, Khung Carbon

    5 trên 5

xe dap trinx x5a