Hiện
 • XE DAP THE THAO TRINXX X1 X-TREME
  XE DAP THE THAO TRINXX X1 X-TREME
  5 trên 5

  Xe dap the thao TrinX X1 – Bộ đề shimano 24 tốc độ, Phanh đĩa dầu thủy lực, thụt êm có khóa và điều chỉnh thụt, Khung nhôm hợp kim

  5 trên 5
  6.000.000  5.500.000 
 • XE DAP THE THAO TRINX x1a X-TREME
  XE DAP THE THAO TRINX x1a X-TREME
  5 trên 5

  Xe dap the thao TrinX X1a – Bộ đề shimano 24 tốc độ, Phanh đĩa dầu thủy lực, thụt êm có khóa và điều chỉnh thụt, Khung nhôm hợp kim

  5 trên 5
  6.000.000  5.600.000 
 • XE DAP THE THAO TRINX X3 X-TREME
  XE DAP THE THAO TRINX X3 X-TREME
  4 trên 5

  Xe dap the thao Trinx X4 – Bộ đề shimano 27 tốc độ, Phanh đĩa Dầu thủy lực, Thụt êm có khóa và điều chỉnh thụt, khung nhôm hợp kim

  4 trên 5
  8.000.000  7.400.000 
 • XE DAP THE THAO TRINX X4
  XE DAP THE THAO TRINX X4
  5 trên 5

  Xe dap the thao Trinx X4 – Bộ đề shimano 27 tốc độ, Phanh đĩa Dầu thủy lực, Thụt êm có khóa và điều chỉnh thụt, khung nhôm hợp kim

  5 trên 5
  8.000.000  7.400.000 

X-Treme