Hiện
 • XE DAP THE THAO TRINX M136
  BÁN CHẠY!
  XE DAP THE THAO TRINX M136
  BÁN CHẠY!
  4.4 trên 5

  Xe dap the thao Trinx M136 – Bộ đề shimano 21 tốc độ, Phanh đĩa, thụt êm, khung nhôm hợp kim

  4.4 trên 5
  4.000.000  3.400.000 
 • XE DAP THE THAO TRINX X3 X-TREME
  XE DAP THE THAO TRINX X3 X-TREME
  4 trên 5

  Xe dap the thao Trinx X4 – Bộ đề shimano 27 tốc độ, Phanh đĩa Dầu thủy lực, Thụt êm có khóa và điều chỉnh thụt, khung nhôm hợp kim

  4 trên 5
  8.000.000  7.400.000 
 • XE DAP THE THAO TRINX X4
  XE DAP THE THAO TRINX X4
  5 trên 5

  Xe dap the thao Trinx X4 – Bộ đề shimano 27 tốc độ, Phanh đĩa Dầu thủy lực, Thụt êm có khóa và điều chỉnh thụt, khung nhôm hợp kim

  5 trên 5
  8.000.000  7.400.000 
 • XE DAP THE THAO TRINX X4s
  XE DAP THE THAO TRINX X4s
  5 trên 5

  Xe dap the thao Trinx X4s – Bộ đề shimano 27 tốc độ, Phanh đĩa Dầu thủy lực, Thụt êm có khóa và điều chỉnh thụt, khung nhôm hợp kim

  5 trên 5
  8.000.000  7.400.000 

2015