Khóa xe dap the thao loại 2. 4 số. không đổi mã

Khóa xe dap the thao loại 2. 4 số

Khóa xe dap the thao loai 2 – Khóa dây chính hãng tonyon

– Mã số bao gồm 4 số

– Mã số được cấp sẵn, không đổi được

– Có ống nhựa bọc ngoài nên giữ bên đẹp

Tips: Một số dòng xe đạp thể thao được khuyên dùng:  Xe dap the thao TrinX M136 , Xe dap the thao Trinx M196  , Xe dap the thao Trinx X3 , Xe dap the thao Trinx X1 ,

Xem thêm khóa xe dap the thao loại 5 số có thể đổi mã được: Khóa xe dap the thao loại 1. Hoặc các sản phẩm đồ chơi phụ kiện xe đạp thể thao khác: đồ chơi phụ kiện

xe dap the thao khóa 4 số

xe dap the thao khoa 4 so co dinh

xe dap the thaoxe dap dia hinhxe đạp thể thaoxe dap trinxxe dap asamaxe dap giant

Latest update: 21 Th6 2014

Trả lời