xe dap the thao tagged posts

Xe dap the thao GALAXY XC60

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY XC60, Xe dap GALAXY XC60

Xe dap the thao GALAXY XC60, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, xc60

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY XC60, Xe dap GALAXY XC60
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″HFS ALLOY NHÔM HỢP KIM CHỊU LỰC
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SUNTOUR XCM RL CÓ KHÓA THỤT VÀ ĐIỀU CHỈNH THỤT
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY XC60, Xe dap GALAXY XC60
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 27 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROWHEEL BURNER-301-TT 24/34/42T ALLOY 2 PCS CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   SHIMANO CSHG309
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO SLM370
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDM370
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao GALAXY XC70

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY XC70, Xe dap GALAXY XC70

Xe dap the thao GALAXY XC70, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, XC70

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY XC70, Xe dap GALAXY XC70
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″HFS ALLOY NHÔM HỢP KIM CHỊU LỰC
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SUNTOUR XCR RL THỤT DẦU CÓ KHÓA THỤT VÀ ĐIỀU CHỈNH THỤT NGAY TRÊN TAY CẦM
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY XC70, Xe dap GALAXY XC70
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 30 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROWHEEL TEN-601-TT 24/34/42T ALLOY 2 PCS CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   SHIMANO CSHG509
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO SLM610
+ F...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh GALAXY ML280

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY ML280, Xe dap GALAXY ML280

Xe dap the thao dia hinh GALAXY ML280, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, ML280

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY ML280, Xe dap GALAXY ML280
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   STEEL SUSPENSION THÉP CHỊU LỰC, ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY ML280, Xe dap GALAXY ML280
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 21 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   24/34/42T STEEL CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   SHIMANO MFTZ21
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF65
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTZ30
+ R...
Xem chi tiết >>

xe dap the thao dia hinh GALAXY ML330

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY ML330, Xe dap GALAXY ML330

xe dap the thao dia hinh GALAXY ML330, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, ML330

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY ML330, Xe dap GALAXY ML330
+ SIZE (CỠ) :   27,5″*17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   27.5″X17″ 650B ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   ALLOY CROWN SUS.FORK WITH MLO ÊM ÁI CÓ ĐIỀU CHỈNH THỤT VÀ KHÓA THỤT
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY ML330, Xe dap GALAXY ML330
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 24 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROWHEEL 24/34/42T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   CSHG2008
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF65
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTX50
+ R...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh GALAXY ML300

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY ML300, Xe dap GALAXY ML300

Xe dap the thao dia hinh GALAXY ML300, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, ML300

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY ML300, Xe dap GALAXY ML300
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   FULL ALLOY SUS.FORK WITH HLO ÊM ÁI CÓ ĐIỀU CHỈNH THỤT VÀ KHÓA THỤT
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY ML300, Xe dap GALAXY ML300
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 24 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROWHEEL 24/34/42T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   CSHG2008
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF65
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTX50
+ R...
Xem chi tiết >>

xe dap the thao dia hinh GALAXY ML220

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY ML220, Xe dap GALAXY ML220

xe dap the thao dia hinh GALAXY ML220, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, ML220

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY ML220, Xe dap GALAXY ML220
+ SIZE (CỠ) :   26″*15″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X15″ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   ALLO CROWN SUSPENSION THÉP CHỊU LỰC, ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY ML220, Xe dap GALAXY ML220
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 21 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROWHEEL 24/34/42T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   SHIMANO MFTZ21
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF65
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTX50
+ R...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh GALAXY ML230

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY ML230, Xe dap GALAXY ML230

Xe dap the thao dia hinh GALAXY ML230, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, m ML230

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY ML230, Xe dap GALAXY ML230
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   ALLO CROWN SUSPENSION THÉP CHỊU LỰC, ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY ML230, Xe dap GALAXY ML230
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 21 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROWHEEL 24/34/42T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   MFTZ21
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF65
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTX50
+ R...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh GALAXY ML200

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY ML200, Xe dap GALAXY ML200

Xe dap the thao dia hinh GALAXY ML200, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, m ML200 1

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY ML200, Xe dap GALAXY ML200
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   STEEL SUSPENSION THÉP CHỊU LỰC, ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY ML200, Xe dap GALAXY ML200
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 21 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   24/34/42T STEEL CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   ….
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF51
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTZ30
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   SHIMANO RDTZ50GSD
+ BRAK...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao GALAXY XC50

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY XC50, Xe dap GALAXY XC50

Xe dap the thao GALAXY XC50, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, xc50

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY XC50, Xe dap GALAXY XC50
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″HFS ALLOY NHÔM HỢP KIM CHỊU LỰC
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SUNTOUR XCM HLO CÓ KHÓA THỤT VÀ ĐIỀU CHỈNH THỤT
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY XC50, Xe dap GALAXY XC50
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 27 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   SUNTOUR XCM 24/34/42T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   SHIMANO CSHG2009
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO SLM370
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDM370
+ R...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao GALAXY XC20

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY XC20, Xe dap GALAXY XC20

Xe dap the thao GALAXY XC20, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, xc20

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY XC20, Xe dap GALAXY XC20
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″HFS ALLOY  NHÔM HỢP KIM CHỊU LỰC
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   FULL ALLOY SUS.FORK WITH HLO CÓ KHÓA THỤT VÀ ĐIỀU CHỈNH THỤT
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY XC20, Xe dap GALAXY XC20
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 27 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROWHEEL 24/34/42T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   SHIMANO CSHG2009
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO SLM370
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDM190
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao GALAXY XC10

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY XC10, Xe dap GALAXY XC10

Xe dap the thao GALAXY XC10, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, xc10

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY XC10, Xe dap GALAXY XC10
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″HFS ALLOY NHÔM HỢP KIM CHỊU LỰC
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   FULL ALLOY SUS.FORK WITH HLO CÓ KHÓA THỤT VÀ ĐIỀU CHỈNH THỤT
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY XC10, Xe dap GALAXY XC10
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 24 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROWHEEL 24/34/42T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   SHIMANO CSHG2008
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO SLM310
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTX50
+ ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao MINI TRINX Z4

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao MINI TrinX Z4, Xe dap TrinX Z4

Xe dap the thao MINI TRINX Z4, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, Z4

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap the thao MINI TrinX Z4
+ SIZE (CỠ) :  20*380mm
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  COFFEE MATTBLACK,PEARL WHITE,
+ FRAME (KHUNG XE) :  20″*380MMALLOY ABNORMAL
+ FORK :  HIGH-TEN
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap the thao MINI TrinX Z4
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINXCOMFORTABLESPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   …
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap the thao MINI TrinX Z4
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) : PROWHEEL 42*52T*170L
+ CHAIN (XÍCH) :   KMC 24S
+ FREEWHEE...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao MINI TRINX z3

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao MINI TrinX Z3, Xe dap TrinX Z3

Xe dap the thao MINI TRINX z3, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, Z3

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap the thao MINI TrinX Z3
+ SIZE (CỠ) :  16*280mm
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  COFFEE GOLD,PEARLWHITE,
+ FRAME (KHUNG XE) :  16″*280MM ALLOY ABNORMAL
+ FORK :  CHIGH-TEN
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap the thao MINI TrinX Z3
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   FOLDING TUBE
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINXCOMFORTABLESPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   WELLGOALUMINIUM ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap the thao MINI TrinX Z3
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) : TRINX ALLOY LEVER CNCCHAIN COVER
+ CHAIN (XÍCH) :   KMC 24...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao FIX GEAR TRINX P260

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao FIX GEAR TrinX P260, Xe dap TrinX P260

Xe dap the thao FIX GEAR TRINX P260, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, P260

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap the thao FIX GEAR TrinX P260
+ SIZE (CỠ) :  700C×18″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  …
+ FRAME (KHUNG XE) :  700C*18STEEL FRAME
+ FORK :  700CHIGH-TEN
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap the thao FIX GEAR TrinX P260
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINXCOMFORTABLESPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   ALUMINIUM ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap the thao FIX GEAR TrinX P260
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  52TALLOY CRANK
+ CHAIN (XÍCH) :   7S
+ FREEWHEEL (LÍP) :  CP 14-28T...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao FIX GEAR TRINX P400

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao FIX GEAR TrinX P400, Xe dap TrinX P400

Xe dap the thao FIX GEAR TRINX P400, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, P400

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap the thao FIX GEAR TrinX P400
+ SIZE (CỠ) :  700C×18″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATTBLACK,WHITE,GOLD,RODE,FLUORESCENCE LIGHT YELLOW
+ FRAME (KHUNG XE) :  700C*18″ALLOY FRAME
+ FORK :  700CHIGH-TEN
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap the thao FIX GEAR TrinX P400
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINXCOMFORTABLESPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALUMINIUM ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   ALUMINIUM ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap the thao FIX GEAR TrinX P400
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  52TALLOY CRANK...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao Gap TRINX KA2024

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao Gap TrinX KA2024, Xe dap TrinX KA2024

Xe dap the thao Gap TRINX KA2024, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, KA2024

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap the thao gap TrinXKA2024
+ SIZE (CỠ) :  20″*410mm
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BRIGHT SURFACE BLACK,PEARLWHITE,FERRARI RED
+ FRAME (KHUNG XE) :  20″*410MM ALLOY FOLDING
+ FORK :  HIGH-TEN
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap the thao gap TrinXKA2024
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   HIGHT QUALITYALUMINIUM ALLOYFOLDING TUBE
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINXCOMFORTABLESPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALUMINIUM ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   HONH GUANGFOLDPEDAL
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap the thao gap TrinXKA2024
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  ALLOY CR...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao Gap TRINX KS2001

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao Gap TrinX KS2001, Xe dap TrinX KS2001

Xe dap the thao Gap TRINX KS2001, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, KS2001

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap the thao gap TrinXKS2001
+ SIZE (CỠ) :  20″*275mm
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  GOLD,BRIGHT SURFACE BLACK,PEARLWHITE,FERRARI RED
+ FRAME (KHUNG XE) :  20″*275MM HI-TEN STEEL FOLDING
+ FORK :  HIGH-TEN
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap the thao gap TrinXKS2001
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   HIGHT QUALITY IRON FOLDING TUBE
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINXCOMFORTABLESPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX 34mm OVERSTRIKING IRON SEAT TUBE
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap the thao gap TrinXKS2001
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC)...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao Gap TRINX KS1601

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao Gap TrinX KS1601, Xe dap TrinX KS1601

Xe dap the thao Gap TRINX KS1601, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, KS1601

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap the thao gap TrinXKS1601
+ SIZE (CỠ) :  16″*262mm
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  GOLD,BRIGHT SURFACE BLACK,PEARLWHITE,FERRARI RED
+ FRAME (KHUNG XE) :  16″*262MM HI-TEN STEEL FOLDING
+ FORK :  HIGH-TEN
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap the thao gap TrinXKS1601
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   HIGHT QUALITY IRON FOLDING TUBE
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINXCOMFORTABLESPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX 34mm OVERSTRIKING IRON SEAT TUBE
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap the thao gap TrinXKS1601
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC)...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao Duong Truong TRINX P500

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao Duong Truong TRINX P500, Xe dap TrinX P500

Xe dap the thao Duong Truong TRINX P500, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, P500

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap the thao duong truong TRINX P500
+ SIZE (CỠ) :  700C* 457mm
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/RED,MATTBLACK/BLUE,WHITE/BLACKGREEN,WHITE/RED
+ FRAME (KHUNG XE) :  700C*18 ALLOYABNORMAL
+ FORK :  700CHIGH-TEN
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap the thao duong truong TRINX P500
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   ALUMINIUM ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap the thao duong truong TRINX P500
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  TRINX 28*38*48...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao Duong Truong R800

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao Duong Truong R800, Xe dap TrinX R800

Xe dap the thao Duong Truong R800, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, R800

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap the thao duong truong TRINX R800
+ SIZE (CỠ) :  700C* 457mm
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  WHITE/BLACKGREEN,WHITE/RED,BLACK/RED,MATTBLACK/BLUE
+ FRAME (KHUNG XE) :  700C*18ALLOY SIMLAR
+ FORK :  700CALUMINIUM ALLOY
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap the thao duong truong TRINX R800
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   ZOOM ALLOY W:420MM
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   ZOOM ALLOY
+ SADDLE (YÊN XE) :   WELLGO SPOATS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   ZOOM ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   WELLGO ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap the thao duong truong TRINX R800
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  SHIMANO FC-245...
Xem chi tiết >>