xe dap the thao tagged posts

Xe dap the thao dia hinh GTA XC118

Category: XE ĐẠP GTA Comments: Không có comment

Xe dap the thao GTA XC118, Xe dap GTA XC118

Xe dap the thao dia hinh GTA XC118, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, xc118

 Xe dap the thao dia hinh GTA XC118, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, HS%2B %2BXC118

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GTA XC118, Xe dap GTA XC118   
+ SIZE (CỠ) :   20″
+ FRAME (KHUNG XE) :   20″
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   STEEL SUSPENSION THÉP CHỊU LỰC, ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GTA XC118, Xe dap GTA XC118
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 6 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   …
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   ….
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SL-KDSG-02
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   …
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   HG-04A
+ BRAKE (PHANH, THẮNG) :   ALLOY DISC BRAKE PHANH ĐĨA an toàn
WHEELS (BÁNH ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh GTA XC306

Category: XE ĐẠP GTA Comments: Không có comment

Xe dap the thao GTA XC306, Xe dap GTA XC306

Xe dap the thao dia hinh GTA XC306, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, xc306

 Xe dap the thao dia hinh GTA XC306, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, HS%2B %2BXC306

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GTA XC306, Xe dap GTA XC306   
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   STEEL SUSPENSION THÉP CHỊU LỰC, ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GTA XC306, Xe dap GTA XC306
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 21 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   24/34/42T STEEL CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   ….
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF51
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FD-QĐ-35
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   SHIMANO RD-TZ50
+ BRAKE (PHANH, THẮNG...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao GALAXY XT3.0

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY XT3.0, Xe dap GALAXY XT3.0

Xe dap the thao GALAXY XT3.0, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, xt3.0

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY XT3.0, Xe dap GALAXY XT3.0
+ SIZE (CỠ) :   700CX430MM
+ FRAME (KHUNG XE) :  700CX430MM ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  STEEL THỤT ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY XT3.0, Xe dap GALAXY XT3.0
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 21 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   28/38/48T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :  MFTZ21
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF65
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTZ31
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   SHIMANO RDTZ50
+ BRAKE (PHANH, THẮNG) :...
Xem chi tiết >>

xe dap the thao GALAXY XL1.2

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY XL1.2, Xe dap GALAXY XL1.2

xe dap the thao GALAXY XL1.2, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, xl1.2

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY XL1.2, Xe dap GALAXY XL1.2
+ SIZE (CỠ) :   700CX430MM
+ FRAME (KHUNG XE) :  700CX430MM ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  STEEL THỤT ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY XL1.2, Xe dap GALAXY XL1.2
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : ĐƠN TỐC
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   44T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   n/a
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   n/a
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   n/a
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   n/a
+ BRAKE (PHANH, THẮNG) : ALLOY CALIPER BRAKE
WHEELS (BÁNH XE)  
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao nu GALAXY TL810

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY TL810, Xe dap GALAXY TL810

Xe dap the thao nu GALAXY TL810, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, tl810

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY TL810, Xe dap GALAXY TL810
+ SIZE (CỠ) :   700CX430MM
+ FRAME (KHUNG XE) :  700CX430MM ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  FULL ALLOY SUS.FORK WITH MLO THỤT ÊM ÁI có điều chỉnh vào khóa thụt
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY TL810, Xe dap GALAXY TL810
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 24 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   24/34/42T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   CSHG2008
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF65
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTX50
+ R...
Xem chi tiết >>

xe dap the thao nu GALAXY TL620

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY TL620, Xe dap GALAXY TL620

xe dap the thao nu GALAXY TL620, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, tl620

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY TL620, Xe dap GALAXY TL620
+ SIZE (CỠ) :   26″X17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″ ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  ALLOY CROWN SUS.FORK THỤT ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY TL620, Xe dap GALAXY TL620
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 21 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROWHEEL 24/34/42T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   MFTZ21
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF65
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTZ30
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   SHIMANO RDTX35
+ ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao Gap GALAXY K3

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY K3, Xe dap gap GALAXY K3

Xe dap the thao Gap GALAXY K3, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, k3

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY K3, Xe dap gap GALAXY K3
+ SIZE (CỠ) :   20″X12″
+ FRAME (KHUNG XE) :  20″X12″STEEL FOLDING FRAME
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   N/A
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY K3, Xe dap gap GALAXY K3
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 7 tốc độ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :    52T STEEL CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING vòng bi
+ FREEWHEEL (LÍP) :   MFTZ21
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SLTX50
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   n/a
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   RDTZ50
+ BRAKE (PHANH, THẮNG) : ALLOY DISC BRAKE phanh đĩa an toàn
WHEELS (BÁ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao Gap GALAXY K1

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY K1, Xe dap gap GALAXY K1

Xe dap the thao Gap GALAXY K1, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, k1

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY K1, Xe dap gap GALAXY K1
+ SIZE (CỠ) :   16″11″
+ FRAME (KHUNG XE) :  16″X11″STEEL FOLDING FRAME
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   N/A
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY K1, Xe dap gap GALAXY K1
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : SINGLE đơn
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :    52T STEEL CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   NECO N882 5PCS
+ FREEWHEEL (LÍP) :   N/a
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   n/a
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   n/a
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   n/a
+ BRAKE (PHANH, THẮNG) : ALLOY V-BRAKE
WHEELS (BÁNH XE)  xe dap the thao GALAXY K1...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao Gap GALAXY H6

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY H6, Xe dap gap GALAXY H6

Xe dap the thao Gap GALAXY H6, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, m H6

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY H6, Xe dap gap GALAXY H6
+ SIZE (CỠ) :   26″X17″
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″X17″ ALLOY FOLDING FRAME
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SUNTOUR XCM HLO có điều chỉnh và khóa thụt
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY H6, Xe dap gap GALAXY H6
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 24 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   SHIMANO FCM131 28/38/48T
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   CSHG2008
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO SLM310
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDM311
+ R...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao Gap GALAXY H2

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY H2, Xe dap gap GALAXY H2

Xe dap the thao Gap GALAXY H2, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, h2

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY H2, Xe dap gap GALAXY H2
+ SIZE (CỠ) :   26″X17″
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″X17″STEEL FOLDING FRAME
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   STEEL SUSPENSION THÉP CHỊU LỰC ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY H2, Xe dap gap GALAXY H2
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 21 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   24/34/42T STEEL
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   MFTZ21
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF51
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTZ31
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   SHIMANO RDTZ50
+ BRA...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao Gap GALAXY H1

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY H1, Xe dap gap GALAXY H1

Xe dap the thao Gap GALAXY H1, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, h1

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY H1, Xe dap gap GALAXY H1
+ SIZE (CỠ) :   20″X14″
+ FRAME (KHUNG XE) :  20″X14″STEEL FOLDING FRAME
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   STEEL SUSPENSION THÉP CHỊU LỰC ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY H1, Xe dap gap GALAXY H1
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 21 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   24/34/42T STEEL
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   MFTZ21
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF51
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTZ31
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   SHIMANO RDTZ50
+ BRA...
Xem chi tiết >>

xe dap the thao GALAXY ML290

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY ML290, Xe dap GALAXY ML290

xe dap the thao GALAXY ML290, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, ML290

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY ML290, Xe dap GALAXY ML290
+ SIZE (CỠ) :   26″X17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″HFS ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   ALLOY CROWN SUS FORK WITH HLO THỤT ÊM ÁI CÓ KHÓA VÀ ĐIỀU CHỈNH THỤT
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY ML290, Xe dap GALAXY ML290
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 24 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   24/34/42T ALLOY
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   CSHG2008
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF65
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTX50
+ R...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao tre em GALAXY MT218

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY MT218, Xe dap GALAXY MT218

Xe dap the thao tre em GALAXY MT218, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, mt218

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY MT218, Xe dap GALAXY MT218
+ SIZE (CỠ) :   20″X11″
+ FRAME (KHUNG XE) :   20″X11″ STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   STEEL SUSPENSION THÉP CHỊU LỰC ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY MT218, Xe dap GALAXY MT218
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 18 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   24/34/42T STEEL
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   updating…
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SUNRUN KD30
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   FDQD08
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   RDHG35
+ BRAKE (PHANH, THẮNG) : AL...
Xem chi tiết >>

xe dap the thao dia hinh GALAXY MT18

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY MT18, Xe dap GALAXY MT18

xe dap the thao dia hinh GALAXY MT18, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, mt18

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY MT18, Xe dap GALAXY MT18
+ SIZE (CỠ) :   26″X17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   STEEL SUSPENSION THÉP CHỊU LỰC ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY MT18, Xe dap GALAXY MT18
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 21 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   24/34/42T STEEL
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   MFTZ21
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF65
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTZ30
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   SHIMANO RDTZ50GSD
+ BRAKE (PH...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh GALAXY MT16

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY MT16, Xe dap GALAXY MT16

Xe dap the thao dia hinh GALAXY MT16, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, mt16

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY MT16, Xe dap GALAXY MT16
+ SIZE (CỠ) :   26″X17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   STEEL SUSPENSION THÉP CHỊU LỰC ÊM ÁI
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY MT16, Xe dap GALAXY MT16
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 21 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   24/34/42T STEEL
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   N/A
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF51
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTZ30
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   SHIMANO RDTZ50GSD
+ BRAKE (PHAN...
Xem chi tiết >>

Xe dap GALAXY RL600

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY RL600, Xe dap GALAXY RL600

Xe dap GALAXY RL600, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, rl600

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY RL600, Xe dap GALAXY RL600
+ SIZE (CỠ) :   700CX430MM
+ FRAME (KHUNG XE) :   700CX430MM ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   N/A
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY RL600, Xe dap GALAXY RL600
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 14 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROWHEEL 42/52T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   MFTZ21
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STA070
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDA070
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   SHIMANO RDA070
+ BRAKE (PHANH, THẮNG) : ALLOY...
Xem chi tiết >>

xe dap GALAXY RL500

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY RL500, Xe dap GALAXY RL500

xe dap GALAXY RL500, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, rl500

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY RL500, Xe dap GALAXY RL500
+ SIZE (CỠ) :   700CX430MM
+ FRAME (KHUNG XE) :   700CX430MM ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   N/A
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY RL500, Xe dap GALAXY RL500
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 24 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROWHEEL 28/38/48T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   CSHG2008
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF65
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTX51
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   SHIMANO RDM280
+ BRAKE (PHANH, THẮNG) : ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao cuoc GALAXY RL400

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY RL400, Xe dap GALAXY RL400

Xe dap the thao cuoc GALAXY RL400, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, rl400

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY RL400, Xe dap GALAXY RL400
+ SIZE (CỠ) :   700CX430MM
+ FRAME (KHUNG XE) :   700CX430MM ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   N/A
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY RL400, Xe dap GALAXY RL400
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 21 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   28/38/48T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   MFTZ21
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO SLA050
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDTZ31
+ R.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC SAU) :   SHIMANO RDTZ50
+ BRAKE (PHANH, THẮNG) : ALLOY CALIP...
Xem chi tiết >>

xe dap the thao dia hinh GALAXY ML430

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY ML430, Xe dap GALAXY ML430

xe dap the thao dia hinh GALAXY ML430, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, ML430

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY ML430, Xe dap GALAXY ML430
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″HFS ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SUNTOUR XCM HLO thụt có khóa và điều chỉnh thụt
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY ML430, Xe dap GALAXY ML430
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 27 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROWHEEL BURNER-301-TT 24/34/42T ALLOY 2 PCS CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   CSHG2009
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STM370
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDM370
+ R...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao GALAXY ML400

Category: XE ĐẠP GALAXY Comments: Không có comment

Xe dap the thao GALAXY ML400, Xe dap GALAXY ML400

Xe dap the thao GALAXY ML400, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, ML400

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao GALAXY ML400, Xe dap GALAXY ML400
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″X17″HFS ALLOY
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   FULL ALLOY SUS.FORK WITH HLO thụt có khóa và điều chỉnh thụt
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap dia hinh GALAXY ML400, Xe dap GALAXY ML400
+ SPEED (TỐC ĐỘ) : 27 TỐC ĐỘ
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   SUNTOUR XCT 24/34/42T ALLOY CRANK
+ B.B SET (TRỤC GIỮA) :   BEARING VÒNG BI
+ FREEWHEEL (LÍP) :   CSHG2009
+ SHIFTER LEVER (TAY ĐỀ CHUYỂN SỐ, ĐIỀU TỐC) :   SHIMANO STEF65
+ F.DERAILLEUR (CẦN ĐỀ ĐIỀU TỐC TRƯỚC) :   SHIMANO FDM190
+ R...
Xem chi tiết >>